Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utviklingsministeren

Om Norges anmodning til utviklingsland i WTOs tjenesteforhandlinger om å åpne sin utdanningssektor for utenlandske selskaper, og hvordan denne samsvarer med utviklingsministerens uttalelse

Datert: 20.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I Stortingets ordinære spørretime 19. mars d.å. vedgikk utenriksministeren at Norge i WTOs tjenesteforhandlinger har anmodet Sør-Afrika og syv andre utviklingsland om å åpne sin utdanningssektor for utenlandske selskaper. Den sørafrikanske utdanningsministeren har reagert sterkt på det norske kravet.

Hvordan samsvarer denne anmodningen med utviklingsministerens uttalelse i ordinær spørretime 5. mars d.å. om at "Norge har generelt ikke stilt ordinære forhandlingskrav til utviklingslandene"?


Les hele debatten