Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til helseministeren

Om å gjennomføre stortingsvedtaket om en ordning med refusjon for rehabilitering av tannsett for periodontittpasienter

Datert: 21.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): I budsjettet for 2003 forventet Stortinget at ordning med rehabilitering av tannsett for periodontittpasienter kom på plass. Da det ikke skjedde, ble departementet bedt særskilt om å vurdere ved forskrift å sikre midler til dette, og Stortinget øremerket 50 mill. kr til dette formålet for å sikre rask gjennomføring av refusjon til pasientene. Flere pasienter har henvendt seg fordi ingen endring er gjennomført.

Når kan statsråden makte å gjennomføre stortingsvedtaket?


Les hele debatten