Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til landbruksministeren

Om at liberalisering av WTO-regelverket for landbruk vil bety en dramatisk endring for matvareproduksjonen i Norge, og hvorvidt det finnes noen støtte for norske forhandlingsposisjoner

Datert: 19.02.2003
Besvart: 19.02.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten