Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om at verken Nasjonal transportplan eller Sem-erklæringen er fulgt opp av Regjeringen når det gjelder veiforbedringer, og hva dette koster samfunnet

Datert: 26.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Hverken Nasjonal transportplan eller Sem-erklæringen er fulgt opp av Regjeringen når det gjelder veiforbedringer.

Har statsråden regnet ut hva lav veistandard, dårlig vedlikehold, utsettelse av veiprosjekter m.m. koster samfunnet i form av ulykker, forsinkelser og dårligere konkurranseforhold for næringslivet?


Les hele debatten