Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Om at Stortinget bad departementet om å bidra til at teksteprosenten i NRK innan 31. desember 2005 skal vere 50 pst. av alle program med norsk tale, og kor langt dette arbeidet har kome

Datert: 20.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Under behandlinga av budsjettet hausten 2002 ba Stortinget departementet om å bidra til at direktesendte program i NRK vart teksta, og at teksteprosenten innan 31. desember 2005 skal vere 50 pst. av alle program med norsk tale, både førehandsproduserte og direktesendte.

Kan statsråden orientere om kor langt dette arbeidet har kome?


Les hele debatten