Spørretimespørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorfor Læringssenteret ikke skal gi lærere videreutdanningsstipend til lesevitenskapsstudiet i Stavanger

Datert: 21.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Samarbeidsregjeringen er opptatt av kvalitet i skolen og å bedre lærernes kompetanse. Læringssenteret utlyser stipend for videreutdanning i matematikk, norsk og samisk der forutsetningene for å få stipend er å oppnå til sammen 60 studiepoeng innen 2005. Det gjøres begrensning på 60 studiepoeng. Stavanger har satt i gang masterstudie i lesevitenskap. Dette er etterspurt kompetanse i tråd med Regjeringens prioriteringer.

Hvorfor skal det ikke gis stipend til dette studiet fra Læringssenteret?


Les hele debatten