Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til justisministeren

Om nedkorting av behandlingstiden for asylsøknader og raskere hjemsendelse etter avslag, med henvisning til forholdene ved Hove asylmottak på Tromøy

Datert: 03.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Hove asylmottak på Tromøy ved Arendal er rundt 100 asylsøkere innkvartert i påvente av å få avgjort sine søknader om opphold i Norge. Enkelte har oppholdt seg i Norge i over 4 år, og fått behandlet inntil flere anker med påfølgende avslag. Allikevel blir de boende ved mottaket i lengre tid. Lang saksbehandlingstid og sendrektighet er blitt et alvorlig problem ved mottaket.

Hva vil justisministeren gjøre for å nedkorte behandlingstiden og raskere hjemsende de som har fått/får avslag?


Les hele debatten