Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 20.03.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge den danske miljøvernminister Hans Chr. Schmidt og finansminister Thor Pedersen får danske skattebetalere mest miljø for pengene ved å investere i klimatiltak i utlandet fremfor i Danmark. Den danske regjering legger derfor opp til å nå Kyotokravene bl.a. ved å kjøpe seg til uutnyttede CO2-kvoter i utlandet og ved å investere i utenlandske miljøprosjekter. Samme forutsetninger gjelder i stor grad for Norge.

Hvilke analyser av kost/nytte effekter har statsråden foretatt for klimatiltakene til den norske Regjering?


Les hele debatten