Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt det er behov for å øke norske kommuners rett til selv å kunne påvirke nivået på egne skatteinntekter

Datert: 27.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Sammenliknet med en rekke andre land har norsk kommunesektor svært begrenset myndighet til selv å fastsette nivået på egne skatteinntekter. I Norge utgjør kommunenes lokale skatteinntekter bare en liten del av sektorens totale inntekter. Både Sverige, Danmark, Finland og Island har større lokal beskatningsrett enn Norge.

Mener statsråden det er behov for å øke norske kommuners rett til selv å kunne påvirke nivået på egne skatteinntekter i større grad enn det dagens finansieringssystem gir muligheter til?


Les hele debatten