Spørretimespørsmål fra Tor-Arne Strøm (A) til samferdselsministeren

Om å ordne opp slik at sivil luftfart ikke blir skadelidende av Forsvarets behov for øvelsesflygning, etter at Avinor AS har gjort det mulig for Forsvaret å stenge luftrommet over Indre Helgeland

Datert: 27.03.2003
Fremsatt av: Bjørgulv Froyn (A)
Besvart: 02.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Tor-Arne Strøm (A)

Spørsmål

Tor-Arne Strøm (A): Avinor AS har gjennom nye bestemmelser gjort det mulig for Forsvaret å stenge luftrommet over Indre Helgeland for sivil flygning med inntil 1,5 timer pr. dag med én dags varsel. Dette har så langt ført til at Widerøe har måttet kansellere flygninger, noe som igjen fører til at reisende ikke får gjennomført planlagte reiser.

Hva vil statsråden gjøre for å ordne opp i dette, slik at sivil luftfart ikke blir skadelidende av Forsvarets behov for øvelsesflygning?


Les hele debatten