Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om hvordan dårlig kommunal og fylkeskommunal økonomi påvirker tilbudet om behandling i mor/barn-institusjoner

Datert: 27.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Det er registrert nedgang i innvilgede barneverntiltak etter meldinger i flere fylker. Innvilgede tiltak varierer fra fylke til fylke. Det er variasjoner på opptil 20 pst. Mor/barn-institusjoner hevder at fylkene trekker seg ut fra samarbeid, begrunnet dårligere økonomi. Innvilget behandlingstid er også redusert kraftig, noe som gir dårligere resultater.

Hva vil statsråden gjøre for å kartlegge hvordan dårlig kommune og fylkeskommunal økonomi påvirker tilbudet om behandling til mor/barn-institusjoner?


Les hele debatten