Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om å sikre pasienter med nakkeskader et godt behandlingstilbud

Datert: 27.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Svært mange har gjennom trafikkulykker eller andre ulykker fått nakkeskader. Mange henvendelser fra nakkeskadde personer tyder på at utrednings- og behandlingstilbudet på langt nær er godt nok i vårt helsevesen, og det synes også å mangle kunnskap om både skadebilde og om god rehabilitering.

Hva kan statsråden gjøre for å sikre pasienter med nakkeskader et godt behandlingstilbud?


Les hele debatten