Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om torskekvotene, og å sørge for at kystfiskerne får mulighet til å benytte seg av sine kvoter når fisken er i kystnære områder

Datert: 27.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er bestemt at 25 pst. av fartøygruppe 15-28 meter sine torskekvoter skal tas etter 1. september. Dette tilsvarer 13 000 tonn. Samtidig vet vi at torsken i denne perioden ikke befinner seg på kystfiskernes fangstfelt. Denne fartøygruppen lander normalt bare 3-4 000 tonn i denne perioden, jf. Råfisklagets landingsstatistikk.

Hvordan ser statsråden på denne problemstillingen, og hvordan vil han sørge for at kystfiskerne får mulighet til å benytte seg av sine kvoter når fisken er i kystnære områder?


Les hele debatten