Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om å sikre det økonomiske grunnlaget for bladet Velferd, og hvorvidt statsråden har forstått vedtaket i Stortinget som et forslag om en overgangsordning

Datert: 02.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I sosialkomiteens budsjettinnstilling for 2003 heter det i romertallsvedtak V følgende: "Stortinget ber Regjeringen vurdere hvordan en kan sikre det økonomiske grunnlaget for bladet Velferd." Ifølge brev fra Velferd til statssekretær Risebrobakken den 31. mars med kopi til meg, sier Sosialdepartementet i brev datert den 11. mars at bevilgningen for 2003 er en overgangsordning.

Kan statsråden forklare hvorvidt hun har forstått vedtaket i Stortinget som et forslag om en overgangsordning?


Les hele debatten