Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om å sørge for en gjennomgang av regelverket, slik at økonomisk støtte til frivillige miljøvernorganisasjoner baserer seg på like og rettferdige kriterier

Datert: 05.03.2003
Besvart: 05.03.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten