Muntlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Om verneprosessen i området Trillemarka-Rollag Østfjell i Buskerud, og kompensasjon for de økonomiske konsekvensene som følger av båndlegginga

Datert: 05.03.2003
Besvart: 05.03.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp):


Les hele debatten