Muntlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til miljøvernministeren

Om utslipp av technetium-99 fra Sellafield, og hva slags tiltro vår miljøvernminister har til den britiske miljøvernminister, når det samtidig som han påstår at han ikke vil åpne for utslipp, er utslipp

Datert: 05.03.2003
Besvart: 05.03.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp):


Les hele debatten