Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til landbruksministeren

Om at ESA har fått til behandling klager på den norske boplikten, og om å redegjøre for hvor saken står, samt bekrefte at uanmeldte kommunale bopliktkontroller er ulovlige

Datert: 03.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Froland kommune vil sende uanmeldte kontrollører for å passe på at kommunens krav om bosetting etter odelslovens bestemmelser, oppfylles. Boplikt er blitt stadig mer kontroversielt, og ESA har fått til behandling klager på den norske boplikten. Lovverket hjemler at lokalpolitikere kan utøve tvangsbosetting og tvinge folk til å selge sin private boligeiendom.

Vil statsråden redegjøre for hvor bopliktsaken nå står i ESA samt bekrefte at eventuelle nattlige bopliktkontroller, utført av kommunen, er ulovlige?


Les hele debatten