Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om problemet med bruk av narkotiske stoffer i skoletiden, og hva statsråden vil gjøre for å få fjernet det

Datert: 03.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I avisen Glåmdalen av 2. og 3. april d.å. kan vi lese at noen elever ved en ungdomsskole i Solør bruker forskjellige typer narkotiske stoffer (dop), bl.a. i skoletiden. Dette skjer sannsynligvis også på andre skoler i landet.

Ser statsråden alvorlig på dette problemet, og hva vil statsråden gjøre for å få fjernet det?


Les hele debatten