Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Om å avklare den akuttmedisinske beredskapen og ambulansetjenesten for Indre Laksefjord i Lebesby kommune, og hvem som er avtaleansvarlig og helseansvarlig

Datert: 03.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Den akuttmedisinske beredskapen og ambulansetjenesten for Indre Laksefjord i Lebesby kommune er ennå ikke avklart. Det var avtalt forhandlingsmøte mellom kommunen og helseforetaket 2. april 2003, men helseforetakets representant gav uttrykk for at han ikke hadde fullmakt til å forhandle. Dette medførte ytterligere utsettelser til over påske før man får nye avtalemuligheter.

Bør ikke statsråden nå avklare hvem som er både avtaleansvarlig og helseansvarlig?


Les hele debatten