Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å gi kommunene samordningsansvar og finansieringsgrunnlag for tiltak for personer med språk- og talevansker

Datert: 03.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Personer med språk- og talevansker har rettigheter både etter opplæringsloven og etter folketrygdloven. Tiltak for denne gruppen skjer gjennom kommunens utdanningstilbud og det private "logopedmarkedet". Finansiering går gjennom kommunene (kommunalt ansatte) og folketrygden. Det er behov for å samordne og legge det samlede ansvaret ett sted.

Vil statsråden ta initiativ til at kommunene får et samordningansvar som også sikrer kommunene finansieringsgrunnlag med utgangspunkt i det som folketrygden i dag bruker?


Les hele debatten