Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om hvorvidt politiets innsats i distriktene er svekket etter politireformen

Datert: 03.04.2003
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 09.04.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Politireformen har som formål å få flere politiressurser ut til folk flest hvor kriminalitet begås. Det uttales stadig, bl.a. i Vinger og Odal tingretts dom av 24. mars 2003 sak 03-00055M, at reformen bidrar til svekket etterforskning i distriktene og at også lensmannskontorene nå er truet.

Er politiets innsats i distriktene svekket, og hvordan vurderer statsråden situasjonen?


Les hele debatten