Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til helseministeren

Datert: 03.04.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Fritt sykehusvalg ble innført for å sikre pasientene bedre rettigheter og det beste faglige tilbudet. Vi har nå fått mange eksempler på at operasjoner som burde blitt henvist til sykehus med større kompetanse på området, er blitt utført lokalt fordi pasienten ikke har fått informasjon om bedre ekspertise ved andre sykehus, spesielt i forbindelse med brystkreftoperasjoner.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pasienten får best mulig grunnlag å ta avgjørelsen på?


Les hele debatten