Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til nærings- og handelsministeren

Om at Telenor og BaneTele har bredbåndskabler gjennom mange kommuner i Sør-Trøndelag uten at lokalsamfunnene får glede av dette

Datert: 04.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Høyteknologiske kabler er lagt tvers gjennom landskapet i mange kommuner uten at lokalsamfunnene får glede av dette. Telenor og BaneTele har bredbåndskabler gjennom flere kommuner i Sør-Trøndelag, eksempelvis mellom Støren og Røros, men har ingen noder på strekningen. Det betyr heller ingen tilgang til kabelens teknologi og hastighet, et økende dilemma for offentlig forvaltning, lokale bedrifter o.l. som møter høyere krav når det gjelder IT-teknologi og ytelser mot Internett.

Hvordan vurderer statsråden situasjonen?


Les hele debatten