Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å innføre maksimalsatser for bompengeprosjekter i forbindelse med sak om reduserte bompengesatser på Rv 5, Fjærlandsveien

Datert: 07.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I forbindelse med Dokument nr. 8:77 for 2001-2002 og Innst. S. nr. 134 for 2001-2002 om reduserte bompengesatser på riksvei 5, Fjærlandsveien, bad et flertall av medlemmene i samferdselskomiteen om en vurdering om å innføre maksimalsatser for bompengeprosjekter.

Når har statsråden tenkt å komme med konkrete løsninger i denne saken?


Les hele debatten