Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til samferdselsministeren

Om at en undersøkelse viser at Østfold ligger meget høyt i både skadde og drepte i trafikken i forhold til landet forøvrig, og hva statsråden vil gjøre med dette

Datert: 03.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Trafikkskadene i Østfold medfører en kostnad pr. tusen innbygger på 6,3 mill. kr. Hele 27 pst. av dette gjelder drepte i trafikkulykker i fylket. Undersøkelsen som er foretatt, viser at Østfold ligger meget høyt i både skadde og drepte i trafikken i forhold til landet for øvrig.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten