Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å følge opp anbefalingen fra Sosial- og helsedirektoratet om at flere rusmisbrukere bør få metadonbehandling

Datert: 10.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Sosial- og helsedirektoratet anbefaler overfor Helsedepartementet at flere rusmisbrukere bør få metadonbehandling.

Vil statsråden følge opp denne velbegrunnede anbefalingen fra Sosial- og helsedirektoratet?


Les hele debatten