Spørretimespørsmål fra Gard Folkvord (A) til olje- og energiministeren

Om nærings- og handelsministerens antydning om at prisen på industrikraft over tid nesten kan fordobles

Datert: 04.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Gard Folkvord (A)

Spørsmål

Gard Folkvord (A): Vår kraftforedlende industri er verdens reneste. Bransjen har planene klare for milliardinvesteringer, dersom industrien fortsatt beholder sin konkurranseevne. I et intervju med Bergens Tidende 2. januar 1998 antyder nærings- og handelsminister Lars Sponheim at prisen på industrikraft over tid nesten kan fordobles.

Er statsråden enig i dette ?


Les hele debatten