Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til statsministeren

Om statsministerens uttalelser om barnehageforliket, og hvorfor han nå ønsker å gå bort fra valgløftene i barnehagepolitikken

Datert: 10.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Statsministeren har gått offentlig ut og bedt landets ordførere engasjere seg mot det barnehageforliket som Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet inngikk i Stortinget 21. juni 2002. Dette har naturlig nok medført sterke reaksjoner.

Kan statsministeren utdype hva hensikten med disse uttalelsene var, og hvorfor han nå ønsker å gå bort fra Kristelig Folkepartiets valgløfter i barnehagepolitikken?


Les hele debatten