Spørretimespørsmål fra Modulf Aukan (KrF) til landbruksministeren

Om varer bør merkjast med opphavsland når produktet er importert, med eksempel i ein annonse for tomatar under det norske varemerket "Gartner"

Datert: 10.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Modulf Aukan (KrF)

Spørsmål

Modulf Aukan (KrF): I Verdens Gang av 3. april d.å. er det heilsides annonse for tomatar under det norske varemerke "Gartner". Som kjent produserast det ikkje norske tomatar på denne tida av året. Dermed er det rimeleg å forvente at desse annonsane hadde vore merka med opprinnelsesland. Dette minner om villeiande reklame.

Meiner statsråden at bruken av eit slikt varemerke, som er ein preferanse til norske varer, bør merkast med opprinnelsesland når produktet er importert?


Les hele debatten