Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om færre ansatte enn forespeilet ved 1880 Nummeropplysning på Flisa i Hedmark pga. manglende midler hos Aetat, og om tiltak for å få fortgang i rekrutteringen av arbeidskraft

Datert: 11.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Nummeropplysningen 1880 etablerer ny virksomhet på Flisa i Hedmark. Det ble forespeilet nærmere 100 arbeidsplasser, men bl.a. grunnet manglende midler hos Aetat til å arrangere opplæring- og rekrutteringskurs er kun 25 ansatt.

Ser statsråden det uheldige i at Aetat har så stramme rammer, og kan han foreta seg noe for å få fortgang i rekrutteringen av arbeidskraft til bl.a. denne virksomheten slik at ledigheten kan gå ned?


Les hele debatten