Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at Rv 3 i Østerdalen får de midler den trenger for å komme opp på et akseptabelt nivå

Datert: 14.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Riksvei 3 i Østerdalen hadde i henhold til planer 50 mill. kr til opprusting, men i det første budsjettforslaget til Region Øst er de nå borte. For en vei som er så viktig ikke bare for Hedmark, men også for andre som bruker den, er dette nærmest en katastrofe.

Hvordan ser statsråden på dette, og vil statsråden gjøre noe for at riksvei 3 får de midler den trenger for å komme opp på et akseptabelt nivå?


Les hele debatten