Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvordan Regjeringen følger opp komiteflertallets merknad til statsbudsjettet om fullfinansiering av Kvalitetsreformen

Datert: 10.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I merknad til statsbudsjettet for 2003 for kirke-, utdannings- og forskningskomiteens rammeområder uttalte et flertall om fullfinansiering av kvalitetsreformen: "Flertallet forutsetter at Regjeringen følger utviklingen nøye, med sikte på at det ikke skal være tvil om at Regjeringen følger opp følgende flertallsmerknad fra Innst. S. nr. 337 (2000-2001) (fra KrF, H, FrP, Sp og V)." Det vises også til at det nye finansierings- og budsjetteringssystemet ikke må gi negativ virkning.

Hvordan følger Regjeringen opp dette?


Les hele debatten