Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Om å tillate merkede snøscooterløyper på lik linje over hele landet

Datert: 04.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Nord-Troms og Finnmark er det i dag mange godt utbygde løypenett for snøscooterkjøring. I resten av landet er tilsvarende løypenett ikke tillatt, og snøscooterbruk er underlagt strenge bestemmelser. Dette kan virke urettferdig og distriktsfiendtlig, og rammer mange utkantstrøk i Sør-Norge. Gjeldende lovverk er i liten grad tilpasset den hverdag man lever under i distriktene.

Er ikke en oppmykning av gjeldende regelverk, ved å tillate merkede snøscooterløyper på lik linje over hele landet, rett og rimelig?


Les hele debatten