Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Om å ta initiativ til at det gjennomføres en ny levekårsundersøkelse blant studenter, på bakgrunn av Kvalitetsreformens målsetting om å bedre studentenes arbeidssituasjon

Datert: 23.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): En målsetting med kvalitetsreformen er å bedre studentenes arbeidssituasjon. Det er imidlertid opplagt at også andre faktorer påvirker studiesituasjonen, bl.a. studentenes økonomi, bosituasjon, helse og karakterpress. For å kunne sette inn målrettede tiltak, er det nødvendig å ha kunnskap om hvordan studentene faktisk har det. Imidlertid er det ikke foretatt noen kartlegging av studentenes livssituasjon siden 1997.

Vil statsråden ta initiativ til at det gjennomføres en ny levekårsundersøkelse blant studenter?


Les hele debatten