Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Om at filmleieavtalen er innklaget for ESA, og hvordan statsråden vil forhindre kinodød samt sikre publikum tilgang til populære filmer til samme pris over hele landet

Datert: 23.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Filmleieavtalen mellom kinoene og filmbyråene er innklaget for ESA. Avtalen er i dag en viktig årsak til at Norge har et stort antall små og mellomstore kinoer som kan tilby filmframvisning til samme pris som store kinoer i de større byene. En oppheving av filmleieavtalen vil føre til en konkurranse der store kinoer med høyt publikumstall vil favoriseres på bekostning av de små kinoene.

Hvordan vil statsråden forhindre kinodød samt sikre publikum tilgang til populære filmer til samme pris over hele landet?


Les hele debatten