Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om å sikre at reseptbelagte medikamenter i minstepakninger unntatt fra reseptplikt fortsatt skal selges fra apotek

Datert: 24.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Regjeringen vurderer salg av reseptfrie legemidler utenfor apotek. En rekke preparater er i dag reseptfrie i minstepakninger ved salg fra apotek, mens det kreves resept for utlevering av større kvanta. Salg av disse preparatene i vanlig forretning uten resept vil umuliggjøre noen kontroll med antall tabletter som kjøpes, med økt fare for bivirkninger og forgiftning som en konsekvens av dette.

Vil statsråden sikre at reseptbelagte medikamenter i minstepakninger unntatt fra reseptplikt fortsatt skal selges fra apotek?


Les hele debatten