Spørretimespørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til justisministeren

Om politiets fremgangsmåte i tidligere omtalt sak hvor en kvinnelig drosjesjåfør som ble utsatt for grov vold, ble innbrakt for en fartsbot

Datert: 24.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Det vises til artikler i avisene Drammens Tidende og VG 24. april 2003. I artiklene omtales en kvinnelig drosjesjåfør som i mars 2000 ble utsatt for grov vold der gjerningsmannen pr. i dag ikke er "bak lås og slå". Politiet har nå imidlertid på en brutal måte innbrakt kvinnen for en fartsbot.

Hva synes statsråden om politiets fremgangsmåte da man hentet inn kvinnen, og mener statsråden at politiet har fulgt opp hans signaler til Stortinget i denne saken?


Les hele debatten