Spørretimespørsmål fra Søren Fredrik Voie (H) til fiskeriministeren

Om å sikre at gjenstående arbeider med å mudre og utdype Ballstad havn blir fullført i år

Datert: 08.05.2003
Besvart: 21.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Søren Fredrik Voie (H)

Spørsmål

Søren Fredrik Voie (H): Arbeidet med å mudre og utdype Ballstad havn skal i år videreføres. Kystverket skal i gang med mudring og undervannssprengning i havna. I denne sammenheng er det sterkt ønskelig at et større areal av havna blir utdypet til minimum 5 meters dybde, hvilket er kostnadsberegnet til ca. 4 mill. kr. En utsettelse av dette arbeidet vil medføre økte kostnader og svekke effektiv utnyttelse av havneområdet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at gjenstående arbeider blir fullført i år?


Les hele debatten