Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til fiskeriministeren

Om å sikre fortsatt transport av gods på sjøen, etter at store avgiftsøkninger ofte gjør frakt langs veinettet mer lønnsomt enn sjøtransport

Datert: 29.04.2003
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 07.05.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Trafikkhavnene i Sør-Norge generelt og i Indre Oslofjord spesielt har nedgang i trafikk. Ifølge fagpersoner skyldes dette store avgiftsøkninger iverksatt av Kystverket, som ofte gjør frakt langs veinettet mer lønnsomt enn sjøtransport. Kostnadene for skip som f.eks. anløper Drammen havn, er firedoblet de siste åtte år. En slik vridning i transportvalg strider mot mål om mer transport med skip av hensyn til miljøet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre fortsatt transport av gods på sjøen?


Les hele debatten