Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til nærings- og handelsministeren

Om hvilken nærings- og industriutvikling Regjeringen legger opp til for å sikre eksportinntekter og arbeidsplasser framover

Datert: 30.04.2003
Besvart: 07.05.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Norsk Hydro, et av industrilokomotivene, har varslet at de ikke vil investere mer i metallindustrien i Norge. Høyt kostnadsnivå og usikre rammebetingelser er grunnen til at de vil flytte investeringene. Samtidig reduseres industrisysselsettingen i Norge dag for dag, og ledigheten øker. Regjeringen har valgt å samarbeide med SV om fremtidige rammevilkår for industrien gjennom klima og gassmeldingen.

Hvilken nærings- og industriutvikling legger Regjeringen opp til for å sikre eksportinntekter og arbeidsplasser fremover?


Les hele debatten