Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til nærings- og handelsministeren

Om å følge opp en henstilling fra Stortinget om å legge til rette for etablering av et kvalifiseringstiltak for seniormedarbeidere, på bakgrunn av et initiativ fra LO og NHO

Datert: 30.04.2003
Besvart: 07.05.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): LO og NHO har tatt initiativ for å utvikle et nasjonalt tilbud om kvalifisering for seniormedarbeidere for å holde erfarne medarbeidere lenger i aktivt arbeid. I Budsjett-innst. S. I for 2002-2003 vedtok et flertall å henstille til Regjeringen å legge til rette for etablering av et kvalifiseringstiltak for seniormedarbeidere. Næringsministeren har hatt møte med LO og NHO om saken.

Når og hvordan vil statsråden følge opp dette vedtaket?


Les hele debatten