Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til miljøvernministeren

Om Hardanger Rock Companys planlagte pukkverk i Jondal kommune i Hardanger, som bl.a. kan komme i konflikt med den foreslåtte Folgefonna nasjonalpark

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Hardanger Rock Companys planlagte pukkverk i Jondal kommune i Hardanger er et av de største prosjektene her til lands. Pukkverket er tenkt etablert i Hereiane, et urørt naturområde som kan sees i mils omkrets i Hardanger. Strandlinja er en av de minst bebygde i hele Hardanger. Et pukkverk vil være et varig sår i fjordlandskapet, og kan komme i konflikt med den foreslåtte Folgefonna nasjonalpark.

Vil statsråden tillate at det etableres et pukkverk i dette området?


Les hele debatten