Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvordan statsråden følger opp reiselivsmeldingen og -næringen

Datert: 30.04.2003
Besvart: 07.05.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Reiselivsnæringen er en betydelig næring for Norge, både når det gjelder sysselsetting og når det gjelder valutainntekter. En samordnet og effektiv innsats også fra norske myndigheters side, er viktig for å legge forholdene til rette for å sikre reiselivsnæringens virksomhet samt skape vekst. Ikke minst på bakgrunn av internasjonale hendelser som nå skaper uro og medfølgende reduksjon i internasjonal turisme, er det viktig at myndighetene bidrar.

Hvordan følger statsråden opp reiselivsmeldingen og -næringen?


Les hele debatten