Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Om hvorvidt Tollvesenets ekspedisjonsenhet i Egersund blir som foreslått av Toll- og avgiftsdirektoratets arbeidsgruppe

Datert: 24.04.2003
Besvart: 07.05.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Det arbeides nå med en gjennomføring av omorganisering av Toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning. Toll- og avgiftsdirektoratets arbeidsgruppe foreslo en kontrollenhet i Egersund. Dette med bl.a. bakgrunn i de store fiskerihavnene, fergetrafikken samt de mange skipsanløp i Jøssingfjord og Rekefjord.

Kan statsråden stadfeste at Tollvesenets ekspedisjonsenhet i Egersund blir som foreslått av arbeidsgruppen?


Les hele debatten