Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til olje- og energiministeren

Om at man i Danmark har teke i bruk nedlagde kullfyrte kraftverk for å forsyne norske straumkundar, og kva strategi statsråden har for å dekkja Noreg sitt behov for straum frå meir miljøvennlege energiverk

Datert: 10.04.2003
Fremsatt av: Olav Akselsen (A)
Besvart: 07.05.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "I løpet av et par uker har energiverk i Danmark tatt i bruk tre gamle nedlagte kullfyrte kraftverk for å forsyne norske strømkunder," skriv Bergens Tidende. Nærings- og erversministeren vil ikkje gripe inn, fordi det er gode pengar å tene. Klimautslepp kjenner ingen grenser, men med desse anlegga vil Noreg medverke til vesentleg auke av klimautsleppa.

Kva tykkjer statsråden om dette, og kva strategi har statsråden for å dekka Noreg sitt behov for straum frå meir miljøvennlege energiverk?


Les hele debatten