Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Om manglende vedlikehold og brannsikring ved Oslo kretsfengsel, som er ilagt tvangsmulkt fra Brannvesenet fra 1.2.98

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Oslo kretsfengsel er av Brannvesenet ilagt tvangsmulkt fra 1. februar 1998 for manglende brannsikring. Brannvesenet betegner situasjonen som kritisk. Samtidig er behovet for ekstraordinært vedlikehold av nedslitte bygninger dokumentert over lang tid, og Stortinget har bevilget midler til dette arbeidet.

Hva vil justisministeren gjøre for å bedre forholdene ved Oslo kretsfengsel?


Les hele debatten