Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak for å sikre videre drift av Samisk høgskole i Kautokeino

Datert: 02.05.2003
Besvart på vegne av: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 14.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Ved samisk høyskole i Kautokeino har ledelsen varslet at de fratrer sine stillinger dersom skolens økonomi ikke snarlig bedres. Ut fra oppslag i Finnmark Dagblad den 25. april d.å. dreier det seg om 3,1 mill. kr i ekstrabevilgninger som skolen mener er nødvendig for å kunne videreføre driften i tråd med ledelsens intensjoner.

Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre som ledd i å sikre skolens videre drift?


Les hele debatten