Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til miljøvernministeren

Om hvorfor statsråden valgte å overse anbefalinga fra landbruksmyndighetene om å si nei til etablering av golfbane på matkornarealer på Atlungstad i Stange kommune

Datert: 05.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Miljøvernministeren godkjente den 11. april etablering av golfbane på noe av landets beste matkornarealer, på Atlungstad i Stange kommune. Det går fram av saksdokumentene at planområdet er del av et stort sammenhengende landbruksområde som er meget godt egnet til å dyrke matkorn, og som representerer noe av den mest næringsrike jorda i landet.

Hvorfor valgte statsråden å overse den klare anbefalinga fra landbruksmyndighetene, om å si nei til omdisponering av disse arealene?


Les hele debatten