Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om å vurdere om spilleinntektene kan bli ett av kriteriene for tildeling av spillemidler til fylkene

Datert: 05.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Østfoldingene er på 4. plass i spill pr. person. Av til sammen 574 mill. kr fra fylket på Norsk Tippings spill (uten Extra), kommer kun 18,6 mill. kr tilbake i form av midler til idrettsanlegg. Det er jumboplass i prosent av innsatsen. Mens 100 tippekroner gir 3,20 kr til lokale idrettsanlegg, får idretten i Nord-Trøndelag det tredobbelte tilbake.

Vil departementet vurdere om spilleinntektene kan bli ett av kriteriene for tildeling?


Les hele debatten